VPS giá rẻ

Bảng giá máy chủ VPS giá rẻ Linux

 • OVZ-512
 • $200.000 VNĐ

 •   CPU
 •   RAM
 •   SSD
 •   Băng thông
 •   Phí theo quý
 •   Phí 6 tháng
 •   Phí theo năm
 •   Phí theo 2 năm
 • OVZ-1G
 • $400.000 VNĐ

 •   CPU
 •   RAM
 •   SSD
 •   Băng thông
 •   Phí theo quý
 •   Phí 6 tháng
 •   Phí theo năm
 •   Phí theo 2 năm
 • OVZ-2G
 • $760.000 VNĐ

 •   CPU
 •   RAM
 •   SSD
 •   Băng thông
 •   Phí theo quý
 •   Phí 6 tháng
 •   Phí theo năm
 •   Phí theo 2 năm
 • OVZ-4G
 • $1.200.000 VNĐ

 •   CPU
 •   RAM
 •   SSD
 •   Băng thông
 •   Phí theo quý
 •   Phí 6 tháng
 •   Phí theo năm
 •   Phí theo 2 năm
 • OVZ-8G
 • $2.200.000 VNĐ

 •   CPU
 •   RAM
 •   SSD
 •   Băng thông
 •   Phí theo quý
 •   Phí 6 tháng
 •   Phí theo năm
 •   Phí theo 2 năm

Bảng giá máy chủ VPS giá rẻ Windows

 • KVM-512
 • $200.000 VNĐ

 •   CPU
 •   RAM
 •   SSD
 •   Băng thông
 •   Phí theo quý
 •   Phí 6 tháng
 •   Phí theo năm
 •   Phí theo 2 năm
 • KVM-1G
 • $400.000 VNĐ

 •   CPU
 •   RAM
 •   SSD
 •   Băng thông
 •   Phí theo quý
 •   Phí 6 tháng
 •   Phí theo năm
 •   Phí theo 2 năm
 • KVM-2G
 • $760.000 VNĐ

 •   CPU
 •   RAM
 •   SSD
 •   Băng thông
 •   Phí theo quý
 •   Phí 6 tháng
 •   Phí theo năm
 •   Phí theo 2 năm
 • KVM-4G
 • $1.200.000 VNĐ

 •   CPU
 •   RAM
 •   SSD
 •   Băng thông
 •   Phí theo quý
 •   Phí 6 tháng
 •   Phí theo năm
 •   Phí theo 2 năm
 • KVM-8G
 • $2.200.000 VNĐ

 •   CPU
 •   RAM
 •   SSD
 •   Băng thông
 •   Phí theo quý
 •   Phí 6 tháng
 •   Phí theo năm
 •   Phí theo 2 năm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

193 Nguyễn Xí, P26, Q. Bình Thạnh
Ðiện thoại: 0873 062 123
Email: sales@123host.vn
Trang chủ : https://123host.vn/